Zdrowie

Kolonoskopia: Kiedy jest zalecana i jak przebiega procedura?

Autor Danuta Kopecka
Danuta Kopecka22.03.20248 min.
Kolonoskopia: Kiedy jest zalecana i jak przebiega procedura?

Co to kolonoskopia? To badanie endoskopowe, podczas którego specjalny aparat (kolonoskop) wprowadzany jest przez odbyt w celu zbadania wnętrza jelita grubego. Kolonoskopia pozwala lekarzom bezpośrednio zbadać stan ścian jelita, zidentyfikować wszelkie nieprawidłowości, takie jak polipy czy guzy nowotworowe, a także pobrać wycinki tkanek do dalszych badań. Jest to jedno z kluczowych badań diagnostycznych stosowanych w wykrywaniu chorób jelita grubego, w tym raka jelita grubego.

Kluczowe wnioski:

 • Kolonoskopia jest zalecana w przypadku występowania objawów, takich jak uporczywe bóle brzucha, krwawienia z odbytu czy długotrwałe zaparcia lub biegunki.
 • Badanie to jest również rutynowo wykonywane u osób powyżej 50. roku życia w celu wczesnego wykrycia raka jelita grubego.
 • Przed kolonoskopią konieczne jest oczyszczenie jelita z resztek pokarmowych, zazwyczaj za pomocą specjalnej diety i środków przeczyszczających.
 • Sam zabieg kolonoskopii przebiega pod lekkim znieczuleniem i zwykle nie jest bolesny, choć może powodować pewien dyskomfort.
 • Po kolonoskopii mogą wystąpić przemijające dolegliwości, takie jak wzdęcia, skurcze lub lekkie krwawienie, jednak są to zazwyczaj łagodne objawy.

Co to kolonoskopia: cel i przygotowanie do badania

Kolonoskopia, znana również jako kolonoskopia co to, to badanie endoskopowe, które pozwala lekarzom dokładnie obejrzeć wnętrze jelita grubego. Głównym celem tego badania jest wykrycie wszelkich nieprawidłowości, takich jak polipy, guzy, stany zapalne czy inne zmiany chorobowe. Kolonoskopia odgrywa kluczową rolę w diagnozowaniu i monitorowaniu takich chorób jak rak jelita grubego, nieswoiste zapalenia jelit (np. choroba Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego) oraz innych schorzeń związanych z układem pokarmowym.

Przed kolonoskopią konieczne jest dokładne przygotowanie, które obejmuje oczyszczenie jelita z resztek pokarmowych. Zazwyczaj polega to na stosowaniu specjalnej diety płynnej oraz przyjmowaniu środków przeczyszczających, takich jak płyny elektrolitowe lub leki wspomagające opróżnianie jelit. Ten etap jest niezwykle istotny, ponieważ zapewnia dobre warunki do przeprowadzenia badania i umożliwia lekarzowi uzyskanie klarownego obrazu wnętrza jelita.

Dieta przed kolonoskopią

Kilka dni przed planowanym badaniem należy przestrzegać zaleceń dotyczących diety. Zazwyczaj polega to na stopniowym przechodzeniu na posiłki płynne lub kleiki, a następnie na całkowitym powstrzymaniu się od spożywania pokarmów stałych na około 24-36 godzin przed kolonoskopią. Ważne jest również, aby unikać produktów bogatych w błonnik, takich jak owoce, warzywa, produkty pełnoziarniste oraz nabiał. Zaleca się spożywanie przejrzystych płynów, takich jak woda, klarowne soki owocowe, herbata czy bulion.

Przyjmowanie środków przeczyszczających zwykle rozpoczyna się w dniu poprzedzającym badanie. Należy dokładnie przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących ilości i czasu przyjmowania tych środków, ponieważ mają one na celu całkowite opróżnienie jelita z resztek pokarmowych.

Kiedy zalecana jest kolonoskopia: objawy i grupy ryzyka

Kolonoskopia jest zalecana w różnych sytuacjach i dla różnych grup pacjentów. Jedną z najczęstszych przyczyn skierowania na to badanie są niepokojące objawy ze strony układu pokarmowego, takie jak:

 • Uporczywe bóle brzucha
 • Krwawienia z odbytu
 • Zmiana rytmu wypróżnień (zaparcia lub biegunki)
 • Niedawna, niewyjaśniona utrata masy ciała

Kolonsokopia jest również rutynowo przeprowadzana u osób powyżej 50. roku życia, nawet jeśli nie występują żadne objawy. Wynika to z faktu, że ryzyko rozwoju raka jelita grubego znacznie wzrasta z wiekiem, a wczesne wykrycie i usunięcie polipów może zapobiec tej chorobie.

Istnieją również inne grupy ryzyka, dla których regularne wykonywanie kolonoskopii jest szczególnie zalecane. Należą do nich osoby, które:

 • Mają obciążony wywiad rodzinny w kierunku raka jelita grubego lub polipów
 • Cierpią na nieswoiste zapalenia jelit, takie jak choroba Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego
 • Mają zdiagnozowaną cukrzycę typu 2 lub otyłość

W tych przypadkach częstotliwość wykonywania kolonoskopii może być większa niż u osób bez czynników ryzyka, a badanie może być zalecane już od młodszego wieku.

Czytaj więcej: Kiedy bolący guzek w piersi może być powodem do zmartwień?

Przebieg kolonoskopii: jak wygląda procedura krok po kroku

Sam zabieg kolonoskopii przebiega w kilku etapach. Oto jak wygląda ta procedura krok po kroku:

1. Przed badaniem pacjent zostaje poproszony o zdjęcie ubrania od pasa w dół i założenie jednorazowej koszuli szpitalnej. Następnie podłącza się go do aparatury monitorującej tętno i saturację krwi.

2. W celu zwiększenia komfortu pacjenta i zmniejszenia ewentualnego dyskomfortu, przed kolonoskopią podawane jest lekkie znieczulenie dożylne (sedacja). W niektórych przypadkach stosuje się również leki rozkurczające mięśnie jelita.

Wprowadzanie kolonoskopu

3. Po uzyskaniu odpowiedniego poziomu sedacji lekarz wprowadza elastyczny, rurkowy kolonoskop przez odbyt do jelita grubego. Urządzenie to wyposażone jest w kamerę i źródło światła, co umożliwia dokładną obserwację wnętrza jelita na ekranie monitora.

4. Podczas powolnego przesuwania kolonoskopu lekarz dokładnie ogląda ściany jelita, zwracając uwagę na wszelkie nieprawidłowości, takie jak polipy, owrzodzenia, zwężenia czy guzy. W razie potrzeby może pobrać niewielkie wycinki tkanek (biopsję) do dalszych badań histopatologicznych.

5. Jeśli podczas badania wykryte zostaną polipy, lekarz może je usunąć za pomocą specjalnej pętli lub innego narzędzia zamontowanego na końcówce kolonoskopu. Ta procedura nazywana jest polipektomią.

6. Po dotarciu do końca jelita grubego (kątnicy) i dokładnym zbadaniu całej jego długości, lekarz powoli wycofuje kolonoskop, wciąż uważnie obserwując ściany jelita.

Cała procedura kolonoskopii trwa zazwyczaj od 30 do 60 minut, w zależności od stopnia złożoności badania i ewentualnej konieczności wykonania dodatkowych czynności, takich jak polipektomia.

Kolonoskopia jest złotym standardem w wykrywaniu i zapobieganiu rakowi jelita grubego, a także innych chorób związanych z tym narządem. - Dr Tomasz Nowak, gastroenterolog

Możliwe powikłania kolonoskopii i środki zapobiegawcze

Jak każda procedura medyczna, kolonoskopia wiąże się z pewnymi ryzykami i możliwymi powikłaniami. Należy jednak pamiętać, że są one stosunkowo rzadkie, a korzyści wynikające z przeprowadzenia tego badania przeważają nad potencjalnymi zagrożeniami.

Do możliwych powikłań kolonoskopii należą:

 • Krwawienie - może wystąpić w przypadku usunięcia polipów lub pobrania biopsji. Zwykle jest ono niewielkie i samoistnie ustępujące.
 • Perforacja (przedziurawienie) ściany jelita - to poważne, choć bardzo rzadkie powikłanie, które może wymagać interwencji chirurgicznej.
 • Reakcje na znieczulenie - niektórzy pacjenci mogą doświadczyć objawów niepożądanych, takich jak nudności, wymioty lub zaburzenia oddychania.

Aby zminimalizować ryzyko powikłań, lekarze stosują szereg środków zapobiegawczych, takich jak:

Dokładne przygotowanie pacjenta Oczyszczenie jelita zmniejsza ryzyko perforacji i poprawia warunki do przeprowadzenia badania.
Doświadczenie lekarza Kolonoskopie powinny być wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z dużą praktyką.
Monitorowanie stanu pacjenta Podczas badania stale monitoruje się parametry życiowe, takie jak tętno i saturacja krwi.

Ponadto, pacjenci otrzymują szczegółowe instrukcje dotyczące postępowania przed i po zabiegu, co również przyczynia się do zmniejszenia ryzyka powikłań.

Zalety i wady kolonoskopii w porównaniu z innymi metodami

Kolonoskopia jest uważana za jedno z najdokładniejszych badań służących do oceny stanu jelita grubego. Jednak jak każda metoda diagnostyczna, ma ona swoje zalety i wady w porównaniu z alternatywnymi technikami.

Do głównych zalet kolonoskopii należą:

 • Możliwość bezpośredniej obserwacji całego jelita grubego
 • Zdolność do usuwania polipów i pobierania wycinków tkanek (biopsji)
 • Wysoka czułość i specyficzność w wykrywaniu nowotworów i zmian przedrakowych
 • Możliwość wykonania badania w warunkach ambulatoryjnych

Z drugiej strony, kolonoskopia ma również pewne ograniczenia i wady, takie jak:

 • Konieczność przygotowania jelita i znieczulenia
 • Niewielkie ryzyko powikłań, takich jak krwawienie lub perforacja
 • Dyskomfort i stres związany z samą procedurą
 • Wyższy koszt w porównaniu z niektórymi innymi badaniami przesiewowymi

Alternatywne metody wykrywania zmian w jelicie grubym obejmują badanie krwi utajonej w kale (test na krew w kale) oraz wirtualną kolonoskopię, która opiera się na obrazowaniu tomografii komputerowej. Te metody są mniej inwazyjne, ale mają również niższą czułość i specyficzność niż tradycyjna kolonoskopia.

Wirtualna kolonoskopia

Wirtualna kolonoskopia, znana także jako kolonografia tomografii komputerowej (CT kolonografia), to nieinwazyjna metoda obrazowania jelita grubego za pomocą skanera tomografii komputerowej. Podczas tego badania pacjent musi również przygotować jelito do oczyszczenia, ale nie wymaga znieczulenia ani wprowadzania endoskopu.

Chociaż wirtualna kolonoskopia jest bardziej wygodna dla pacjenta, ma ona pewne ograniczenia. Nie pozwala na bezpośrednią obserwację wnętrza jelita ani pobieranie wycinków tkanek. Ponadto, w przypadku wykrycia nieprawidłowości, konieczne jest wykonanie tradycyjnej kolonoskopii w celu dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia.

Co zrobić po kolonoskopii: dalsze zalecenia i kontrole

Po zakończeniu badania kolonoskopii pacjent jest przenoszony do pomieszczenia obserwacyjnego, gdzie pozostaje przez pewien czas pod nadzorem personelu medycznego. Czas ten pozwala na całkowite wybudzenie się ze znieczulenia i ustąpienie jego efektów ubocznych.

Po kolonoskopii mogą wystąpić pewne dolegliwości, takie jak:

 • Wzdęcia i skurcze brzucha
 • Lekkie krwawienie z odbytu
 • Uczucie osłabienia lub senności (efekt znieczulenia)

Są to jednak objawy przemijające i zwykle ustępują w ciągu kilku godzin lub dni. W celu łagodzenia tych dolegliwości lekarz może zalecić odpoczynek, specjalną dietę lub leki przeciwbólowe.

Po kolonoskopii ważne jest, aby przestrzegać zaleceń lekarza dotyczących dalszego postępowania. Może to obejmować:

 • Regularne kontrole i powtarzanie badania co określony czas (zwykle co 5-10 lat u osób bez stwierdzonych nieprawidłowości)
 • Modyfikację diety i stylu życia w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób jelita grubego
 • Dalsze leczenie w przypadku wykrycia zmian chorobowych (np. usunięcie polipów lub leczenie przeciwnowotworowe)

Przestrzeganie tych zaleceń jest kluczowe dla utrzymania zdrowia i wczesnego wykrywania ewentualnych problemów w przyszłości.

Podsumowanie

Mając już pełną wiedzę na temat tego, co to jest kolonoskopia i jak przebiega ta procedura, warto podsumować jej kluczowe aspekty. Kolonoskopia co to jest ważnym badaniem endoskopowym umożliwiającym dokładną ocenę stanu jelita grubego. Pozwala ona na wczesne wykrycie i leczenie groźnych chorób, takich jak rak jelita, a także na monitorowanie schorzeń zapalnych jelit.

Chociaż przygotowanie do kolonoskopii może wydawać się uciążliwe, samo badanie jest bezpieczne i w większości przypadków przebiega bez większych dolegliwości. Regularne wykonywanie kolonoskopii, zwłaszcza po ukończeniu 50. roku życia lub w przypadku występowania czynników ryzyka, odgrywa kluczową rolę w profilaktyce i wczesnym rozpoznawaniu chorób jelita grubego.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. Pulpety z piersi kurczaka - przepis, klopsiki z piersi kurczaka
 2. Duomox: Przypadki, w których antybiotyk ten jest zalecany
 3. Ból przy oddawaniu moczu: Jak poradzić sobie z pieczeniem?
 4. Antybiotyk do ucha: Efektywne leczenie zapalenia ucha środkowego
 5. Odkryj wszystko o ciśnieniu skurczowym i rozkurczowym
Autor Danuta Kopecka
Danuta Kopecka

Jako dietetyczka i technolog żywności od lat pasjonuję się zdrowym odżywianiem i gotowaniem. Prowadzę bloga, na którym publikuję artykuły i przepisy kulinarne z wykorzystaniem soli himalajskiej oraz innych gatunków soli. Dzielę się wiedzą na temat właściwości soli, jej zastosowań w kuchni oraz wpływu diety wysokosodowej na zdrowie człowieka. Staram się promować ograniczanie spożycia soli kuchennej i zastępowanie jej zdrowszymi alternatywami takimi jak sól himalajska czy kamienna. Edukuję w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych.

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły